Описание курса. Курс прызначаны для студэнтау негуманiтарных спецыяльнасцей. Даецца агульнае паняцце лексiкалогii i лексiкаграфii, прыводзяцца таблiцы.